Chiến lược truyền thông

Chiến lược truyền thông

Chiến lược truyền thông là một kế hoạch hoặc phương pháp sử dụng các công cụ truyền thông để đạt được mục tiêu của một tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân. Nó nhằm xác định cách thức tạo dựng, quản lý và truyền tải thông điệp của tổ chức tới công chúng, khách hàng hoặc đối tác cũng như xây dựng và duy trì hình ảnh, danh tiếng và quan hệ tốt với các đối tượng liên quan.

Booking Media – Truyền Thông

Booking Media được thực hiện bởi các chuyên gia truyền thông, nhà quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo để tìm kiếm, đánh giá và chọn lựa các kênh truyền thông phù hợp để đặt quảng cáo hoặc đăng thông tin. Quá trình này đòi hỏi hiểu biết sâu về khách hàng mục tiêu, thị trường và các yếu tố truyền thông khác để tối ưu hóa hiệu quả của chiến dịch truyền thông.

Booking media - Truyền Hình
Nhận diện thương hiệu

Nhận diện thương hiệu

Digital Marketing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Digital Marketing
PR báo chí

PR báo chí

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

OOH – Quảng cáo ngoài trời

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Quảng cáo ngoài trời